Kurz jógy pre začiatočníkov s Erikou

KURZ JÓGY PRE ZAČIATOČNÍKOV S ERIKOU – uzavretá skupina

Na jednotlivých lekciách sa budeme spoločne venovať základom jógovej praxi,  pranajáme a spoznávaniu rôznych dychových techník, relaxačným technikám.

Naučíme sa ako správne vykonávať základy jógových pozícií , podrobne si vysvetlíme ako v jednotlivých ásanách pracovať s telom a vnímať svaly, ktoré sa pri daných pozíciách zapájajú. Naučíme sa rozpoznávať koordinovaný, správne vedený pohyb od nekoordinovaného. Zistíme benefity jednotlivých ásan, ale aj obmedzenia pri niektorých ochoreniach. Budeme rešpektovať naše predispozície a prehlbovať ich. Dôraz dáme na sebauvedomenie svojho tela, nápravu pohybových vzorcov,  posilnenie svalov a regeneráciu organizmu. Vysvetlíme si ako pôsobia jógové pozície na náš organizmus (na trávenie, detoxikáciu, regeneráciu...).

Podstatou všetkých jógových pozícií je cielený pohyb svalov a kĺbov. V kombinácii s dôkladným a prehĺbeným dýchaním má pozitívny vplyv na všetky neurologické funkcie, ktoré zasahujú do ďalších telesných systémov. Jednotlivé pozície tvoria ucelené sekvencie, ktoré stimulujú nervový systém a krvný obeh. Pri ich precvičovaní sa posilňuje hlboké svalstvo, ktoré sa pri bežnej aktivite  do pohybu ani nezapája a preto tieto svaly sú často ochabnuté. Aktivujú sa oslabené svalové skupiny a uvoľňujú preťažené. Pri pravidelnom praktikovaní jógy je možné pocítiť obrovské zmeny v celkovej ohybnosti tela. Je to posilňovací tréning celého tela, svaly sa posilnia a vizuálne predĺžia. Cvičenie navodí dlhodobý stav relaxácie, čím sa posilňuje imunita Jednotlivé pozície vplývajú aj ako prevencia niektorých ochorení.

 

Lekcie budú prebiehať vždy  v nedeľu – 18:00 – 20:00 (výnimka je jedna nedeľa 24.02.)

10.02. 2019

17.02.2019

03.03. 2019

10.03. 2019

17.03.2019

24.03.2019

 

Kurz bude uzavretý - minimálny počet prihlásených: 8 osôb – maximálny 15 osôb

Registrácia nutná: cez rezervačný systém v úvode našej stránky www.anahata.sk alebo mailom eriva456@gmail.com

 

Miesto konania: Anaháta, o.z., P.O.Hviezdoslava 22, vo dvore mestskej plavárne, budova po ľavej strane. Mapu a fotku budovy nájdete na našej stránke www.anahata.sk/kontakt

CENA: 78 €

Kurzom Vás prevedie Erika Vávrová. Kurz bude uzavretý.

 

Účinky jógy:

  • zmierňuje bolesti chrbta,
  • eliminuje stres a úzkostné stavy,
  • zvyšuje fyzickú silu a zdatnosť,
  • posiľňuje brušné svalstvo a stred tela,
  • uvoľňuje svalové vypätie,
  • prehlbuje dýchanie a zvyšuje vitálnu kapacitu pľúc,
  • zlepšuje činnosť mozgu,
  • normalizuje trávenie a vylučovanie,
  • zabezpečuje emocionálnu očistu,
  • prináša duševnú pohodu a rovnováhu.

 

PODMIENKY ÚČASTI NA KURZE:
Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení kurzovného. Pri limitovanej kapacite miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške.

Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, zmenu termínu, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená.

Registrácia uchádzačov je do 07.02.2019 vrátane (za registráciu sa považuje registrácia mailom a uhradenie kurzovného na číslo účtu organizátora) .


PLATOBNÉ PODMIENKY:
Účastnícky poplatok 78,- EUR  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu organizátora v tvare IBAN SK2909000000005111326890
Variabilný symbol: 10022019
V správe pre príjemcu uveďte: vaše meno a priezvisko


STORNO PODMIENKY:
Pri odhlásení sa do 07.02.2019  je storno poplatok 0% zo zaplatenej sumy. Pri odhlásení sa po 07.02.2019 je poplatok nevratný ale  je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie. V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.


Úhradou poplatku akceptujete podmienky účasti, platby a storno podmienky.

Teším sa na Vás