Hodiny TERAPEUTICKEJ A RESTORATÍVNEJ JOGY

Srdečne Vás pozývam na

Hodiny TERAPEUTICKEJ A RESTORATÍVNEJ JOGY – uzavretá skupina


Poznať seba samého – to je cesta, ktorá vedie ku slobode.
 

Miesto konania: Anaháta, o.z., P.O.Hviezdoslava 22, vo dvore mestskej plavárne, budova po ľavej strane. Mapu a fotku budovy nájdete na našej stránke www.anahata.sk/kontakt

KEDY: každý štvrtok, 08:30 – 9:45, začíname 21. 02. 2019 – 8 stretnutí
CENA: 59, - €
PREVEDIE VÁS: Marcela Susira Ďurčová

Registrácia nutná: cez rezervačný systém v úvode našej stránky www.anahata.sk


Kurz bude uzavretý. Minimálny počet ľudí je 8 osôb.

Pozývam Vás na hodiny jogy – uzavretá skupina, ktoré budú trvať 8 stretnutí

Terapeutická joga učí hlbšie vnímanie. Učí vnímať pohyb, keď sa deje. Buduje vnútorný zrak, prebúdza vnútorného liečiteľa. Učí nás prepájať dych s pohybom... Naučíme sa ako uvoľniť stres a napätie. Počas hodín budeme používať aj bolstre (veľké vankúše) ako podporu. Vďaka tejto pomôcke budeme môcť regenerovať svoje telo. Veľmi láskavo uvoľňovať rôzne časti tela, kĺby, šľachy, fascie a ísť tak do hlbších štruktúr v tele. Budeme pracovať s rôznymi meridiánmi. Fyzické výhody tejto praxe sú obrovské a rovnako ako telo, upokojí sa aj naša myseľ. Prax jogy nám pomáha porozumieť hodnote prijímania na hlbokej bunkovej úrovni. Budeme sa učiť prijímať seba samých , takých akí sme, vnímať jinové časti svojej bytosti a budeme môcť zahájiť samoliečebný proces na úrovniach, ktorým budeme ochotní sa otvoriť. Na hodinách sa naučíme základnú pranajámu – dychové techniky, a meditačné techniky.

Hodiny sú vhodné aj pre úplných začiatočníkov.

Ak potrebuješ viac informácií, neváhaj ma kontaktovať – anahata.zvolen@gmail.com

 

PODMIENKY ÚČASTI NA KURZE:
Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení kurzovného. Pri limitovanej kapacite miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške.

Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, zmenu termínu, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená.

Registrácia uchádzačov je do 18.02.2019 vrátane (za registráciu sa považuje registrácia cez rezervačný systém a uhradenie kurzovného na číslo účtu organizátora) .


PLATOBNÉ PODMIENKY:
Účastnícky poplatok 59,- EUR  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu organizátora v tvare IBAN SK2909000000005111326890
Variabilný symbol: 21022019
V správe pre príjemcu uveďte: vaše meno a priezvisko


STORNO PODMIENKY: 
Pri odhlásení sa do18.02.2019  je storno poplatok 0% zo zaplatenej sumy. Pri odhlásení sa po 18.02.2019 je poplatok nevratný ale  je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie. V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.


Úhradou poplatku akceptujete podmienky účasti, platby a storno podmienky.

 

O MNE:

Joga si ma našla v roku 2008, kedy ma na prvú hodinu jogy doviedol môj vnútorný nepokoj, málo sebalásky a úcty voči sebe samej a neochota toto riešiť medikamentmi. Tak som to skúsila a vydržala doteraz. Najprv to bolo o stretnutiach, s podobne mysliacimi ľuďmi.

Časom som až zistila, že joga mi môže pomôcť aj po fyzickej stránke a začala som denne praktikovať Ashtanga yogu, ktorú som praktikovala niekoľko rokov. Časom som sa dostávala do lepšieho vnímania svojho tela a rieka života ma začala viesť do jemnejších techník do dotyku, ktorý všetci tak potrebujeme. Hlbokou, temnou no zároveň veľmi múdrou sa stala pre mňa yin yoga.

Od januára 2015 vediem skupinové hodiny jogy v Anaháte vo Zvolene, ktorého som zakladajúcou členkou,vediem rôzne kurzy a aj individuálne hodiny jogy, jógovej terapie, kde prepájam všetko čo viem. V individuálnom prístupe vidím veľký zmysel, s človekom môžeme pracovať na jeho konkrétnych potrebách a môžeme naštartovať jeho samoliečiaci proces, pri ktorom som ja, len ako jeho sprievodca.

Fascinuje ma ľudské telo v ktorom je obsiahnutý celý vesmír. Pre mňa nie je dôležité, aby si ľudia dali nohy za hlavu, ale aby svoju pozornosť obracali do svojho vnútra, mali zdravé a funkčné telo a vedeli v bežnom živote zvládať stresové a náročné situácie, a aby si verili a mali sebalásku a sebaúctu. To je mojim cieľom. Aby nehľadali odpovede von, mimo svojho tela. Všetko, čo potrebujeme máme ukryté v sebe.

Učím sa shiatsu, zaujímam sa o kraniosakrálnu terapiu, chodím na rôzne workshopy, ale aj tak si myslím, že našimi najväčšími učiteľmi je nám vlastné telo, príroda, deti, ticho, dych.


Teším sa na stretnutie

S láskou a úctou, Marcela