AuraFoto

Aura je naším jemnohmotným energetickým obalom a farebne žiari.
Avšak toto vyžarovanie nie je viditeľné pre všetkých. Vzájomné postavenie a prelínanie určitých farieb, i veľkosť samotnej aury vypovedá o stave človeka. Aurická energia sa sústreďuje do siedmych energetických centier – čakier. Nesprávne fungovanie čakier môže byť príčinou porúch na rôznych úrovniach nášho bytia.

Technológia Biofeedback Aura Imaging System je moderný spôsob ako zviditeľniť to, čo sa deje v našej osobnej zóne. Bioenergetický prístroj Aura Camera a príslušný softvér zakóduje zosnímanú energiu ako frekvencie, ktoré premieta do farieb, spracuje fotografiu aury a vyhotoví energetický rozbor v podobe grafov s príslušným popisom.

Farby sú indikátory – môžu načrtnúť hlavnú myšlienku, čo sa s nami deje. Možno o nich uvažovať ako o kľúčoch od nášho života. Preto ak uvažujete, čo sa vo Vašom živote deje a potrebujete vedieť, kde ste a kam smerovať, aurafoto je tým správnym spôsobom, ako to zistiť.

Samotné fotografovanie aury trvá 15 min.
Konzultácia k fotografii prebehne telefonickým spôsobom (prípadne cez skype) a trvá 90 min. Termín si dohodnete hneď po odfotografovaní.
Zároveň k fotografii a konzultácii obdržíte kompletné vyše 30 stranové vyhodnotenie. Vypovedá o stave človeka. Grafy s príslušným popisom ponúkajú prehľad o rovnováhe tela-duše-mysle, výkyvoch pocitov a nálad, rovnováhe jin a jang, ďalej päť elementov, meridiánové dráhy, vyhodnotenie farieb aury, rozbor čakier a i.

Počas analýzy spoznáte tú stránku vašej podstaty, ktorá vám doteraz nebola známa. Dozviete sa o energiách, ktoré vás podporujú alebo brzdia, spoznáte vaše hodnoty i tienisté stránky. Dostanete praktický návod pre uchovanie telesného a duševného zdravia. Čaká vás neobyčajná skúsenosť, ktorá je cenným nástrojom na lepšie pochopenie samého seba a ovplyvnenie všetkých stránok bytia a jeho prežívania.

Nejedná sa o zdravotnícky softvér, terapeutickú diagnostiku ani liečbu. Aurafoto je pomôckou pre váš osobný rozvoj a rozšírenie obzoru, pre zorientovanie sa v živote tak, aby ste vedeli, čo máte a čo nemáte robiť, aby ste zmenili seba a tým aj vaše osudové postavenie.

TERMÍN: streda 20. 2. 2019 od 15:00 do 17:00 hod.

KDE: Anaháta – pohybovo-relaxačné a terapeutické centrum, Hviezdoslavova 22, Zvolen – malá sála

SUMA: 45,- € (cena zahŕňa: fotografia aury + osobná konzultácia + energetický rozbor)

uhradená vopred na číslo účtu: SK32 7500 0000 0040 0612 1004

REGISTRÁCIA:
Miroslava Palacková 0948 463522 anahata.zvolen@gmail.com alebo tiandezvolen@gmail.com do 15. 2. 2019.

Každý klient má svoj presne stanovený čas. Po uhradení platby si záväzne rezervujete svoje miesto a s Vašou účasťou počítame.

Fotografovanie a rozbor vedie Ing. Nikoleta Zsigóová, ktorá pôsobí ako jediný vyškolený a certifikovaný Aura Imaging špecialista na Slovensku od roku 2004. V rámci svojej firmy AuraFoto.sk prevádzkuje lektorskú a terapeutickú činnosť zameranú na poradenské, konzultačné, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja osobnosti a zdravého životného štýlu. Okrem individuálnych konzultácií organizuje aj kurzy so zameraním prispieť k harmonizácii intelektuálneho a citového života človeka, a tým posilneniu jeho vnútornej jednoty. Viac sa o nej i o aurafoto dozviete na stránke: www.aurafoto.sk

Tešíme sa na vás :)